millipore真假pvdf转印迹膜的外观差别|上海摩速科学器材有限公司-凯发官方首页

millipore真假pvdf转印迹膜的外观差别|上海摩速科学器材有限公司-凯发官方首页

      

millipore真假pvdf转印迹膜的外观差别

特点

密理博pvdf


假冒的
pvdf

膜的光泽度

无反光性,无玻璃纸手感

光亮,反光性强,有玻璃纸的感觉

膜之间的垫纸

 

                   均一的浅蓝色

 

 

 

蓝色更深,而且染色不均

卷轴外观

 

 

 

 

白色纸质

 

 

 

绿色塑料卷轴

撕膜检查

 

 

容易撕开,撕开后的边角很光滑,

是均一材质整体成型

 

 

 

很难撕开,撕开后的边角有很明显的

糙边和衬垫,似非均一材质压制而成

 


 
上海摩速科学器材有限公司    电话:    传真:
地址:    邮编:       
主营产品:超滤纳滤微孔滤膜滤器whatman滤纸sdi膜片实验用膜分离装置